Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÚbl, Martin
dc.contributor.authorKoutný, Tomáš
dc.date.accessioned2020-03-23T11:00:25Z-
dc.date.available2020-03-23T11:00:25Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationÚBL, M., KOUTNÝ, T. SmartCGMS as an Environment for an Insulin-Pump Development with FDA-Accepted In-Silico Pre-Clinical Trials. In: Procedia Computer Science. neuvedeno: Elsevier, 2019. s. 322-329. ISSN 1877-0509.en
dc.identifier.issn1877-0509
dc.identifier.uri2-s2.0-85079101954
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36729
dc.description.abstractDiabetes je civilizační choroba. Projevuje se zvýšenou hladinou glukózy v krvi. V dlouhodobém měřítku zvýšená hladina glukózy progresivně poškozuje orgány. V krátkodobém měřítku jsou komplikacemi hypo- a hyper-glykémie. Inzulin snižuje hladinu glukózy v krvi tím, že podporuje její utilizaci. Inzulinová pumpa dávkuje nastavenou rychlostí bazální inzulin do podkoží, aby regulovala hladinu glukózy v krvi. Pacient navíc dávkuje bolusový inzulin v závislosti na odhadnutém množství karbohydrátů v konzumovaném jídle. Regulátor inzulinové pumpy bere bolusový inzulin v potaz při stanovení bazálních dávek. V naší předcházející práci jsme navrhli paralelní architekturu pro monitorování a regulaci glukózy – SmartCGMS. Sjednocuje zdrojový kód a paradigma napříč reálnými, simulovanými a prototypovanými zařízeními. S postupujícím vývojem, zejména v oblasti regulačních algortmů, je nutné redukovat nároky SmartCGMS se zohledněním nízkopříkonových zařízení. V tomto článku představujeme úpravy, které vedly k redukování paralelizmu a implementaci uzavřené smyčky mezi senzorem a inzulinovou pumpou. S těmito úpravami je nyní možné provést pre-klinické testy s modely schválenými autoritou FDA.cs
dc.description.abstractDiabetes is a widespread civilization disease. It manifests with an elevated blood glucose level. In the long-term, elevated blood glucose level continuously damages organs. In the short-term, hypo- and hyperglycemia are acute complications. Insulin lowers blood glucose level by promoting its utilization. At basal rate, insulin pump delivers insulin to subcutaneous tissue to control blood glucose level. In addition, patient doses insulin boluses in accordance with estimated carbohydrate content of consumed meal. Control algorithm of the pump considers the boluses, when calculating the basal rate. In our previous work, we have proposed a parallel-architecture for the next-generation of glucose monitoring - SmartCGMS. It unifies the source-code base and the glucose-monitoring-and-control paradigm across real, simulated and prototyped devices. As the development continues, especially towards the pump-control algorithms, we face a problem of reducing the SmartCGMS requirements when considering a low-power hardware. In this paper, we present the modifications that lead to a reduced number of threads, while implementing the closed-loop feedback between a glucose sensor and insulin pump to conduct FDA accepted in-silico pre-clinical trials.en
dc.format8 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.relation.ispartofseriesProcedia Computer Scienceen
dc.rights© Elsevieren
dc.subjectdiabetescs
dc.subjectglukózacs
dc.subjectmonitorovánícs
dc.subjectinzulinová pumpacs
dc.subjectin-silicocs
dc.subjectpre-klinické testycs
dc.titleSmartCGMS as an Environment for an Insulin-Pump Development with FDA-Accepted In-Silico Pre-Clinical Trialsen
dc.title.alternativeSmartCGMS jako prostředí pro vývoj inzulinové pumpy v rámci in-silico pre-klinických testů akceptovaných FDAcs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.subject.translateddiabetesen
dc.subject.translatedglucoseen
dc.subject.translatedmonitoringen
dc.subject.translatedinsulin pumpen
dc.subject.translatedin-silicoen
dc.subject.translatedpre-clinical trialen
dc.identifier.doi10.1016/j.procs.2019.11.084
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43928388
dc.project.IDLO1506/PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnostcs
dc.project.IDSGS-2019-016/Syntéza a analýza geometrických a výpočetních modelůcs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Úbl icth_8_7767.pdf1,35 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36729

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD