Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorŠámalová, Kateřinacs
dc.contributor.authorGilíková, Alžbětacs
dc.contributor.refereeHříchová, Miloslavacs
dc.date.accepted2012-08-29cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:35:49Z-
dc.date.available2011-09-07cs
dc.date.available2013-06-19T06:35:49Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-07-13cs
dc.identifier50127cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3672-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou psychiky dlouhodobě hospitalizovaných adolescentů se zvláštním zřetelem na jejich obranné mechanismy. Teoretická část je složena ze tří kapitol, první popisuje teorii obranných mechanismů, druhá psychický vývoj zdravého adolescenta a třetí psychiku dlouhodobě hospitalizovaných jedinců. Praktická část se zaměřuje na zkoumání výskytu a četnosti různých typů obranných mechanismů a posouzení možných korelací s temperamentem. Pro výzkum je zvolena metoda vlastního dotazníku a Eysenckova osobnostního dotazníku. Výzkum ukazuje, že spektrum obranných mechanismů u dlouhodobě hospitalizovaných adolescentů je velké, přesto se dají nalézt určité společné prvky míry extraverze, popř. neuroticismu a preference obranných mechanismů, a tím částečně predikovat chování pacienta v nemocnici.cs
dc.format107 s. (159 420 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectadolescentcs
dc.subjectdlouhodobá hospitalizacecs
dc.subjectextroverzecs
dc.subjectintroverzecs
dc.subjectneuroticismuscs
dc.subjectobranný mechanismuscs
dc.titleObranné mechanismy dlouhodobě hospitalizovaného adolescentacs
dc.title.alternativeDefence mechanisms of long-term hospitalised adolenscent (occurrence, frequency and temperament correlation)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the psyche of long-term hospitalized adolescents with special reference to their defense mechanisms. The theoretical part consists of three chapters, the first describes the theory of defense mechanisms, the second, psychological development of healthy adolescent psyche and the third, long-term hospitalized patients. The practical part is focused on examining the occurrence and frequency of different types of defense mechanisms and assessment some possible temperamnt correation. The research method chosen is a self filled questionnaire and the Eysenck Personality Inventory. Research shows that the incidence of defense mechanisms for long-term hospitalized adolescents is high, still we can find some common elements of extraversion or neuroticism and trends of defense mechanisms, and thus can partially predict the behavior of the patient in the hospital.en
dc.subject.translatedadolescenten
dc.subject.translatedlong-term hospitalizationen
dc.subject.translatedextroversionen
dc.subject.translatedintroversionen
dc.subject.translatedneuroticismen
dc.subject.translateda defense mechanismen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - A. Gilikova.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gilikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gilikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce271,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gilikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3672

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.