Title: Non-uniform sampling using synchronised ADCs
Other Titles: Neekvidistantní vzorkování s použitím synchronizovaných AD převodníků.
Authors: Dudáček, Karel
Citation: DUDÁČEK, K. Non-uniform sampling using synchronised ADCs. In: XXVII International Conference on Information, Communication and Automation Technologies (ICAT). Danvers: IEEE, 2019. s. 1-6. ISBN 978-1-72814-543-3 , ISSN 2643-1858.
Issue Date: 2019
Publisher: IEEE
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85078276709
http://hdl.handle.net/11025/36731
ISBN: 978-1-72814-543-3
ISSN: 2643-1858
Keywords: neekvidistantní vzorkování;AD převodník;mikrokontrolér;frekvenční charakteristika
Keywords in different language: Nonuniform sampling;analog-digital conversion;microcontrollers;frequency response
Abstract: Some microcontrollers of the STM32 family are equipped with two or three synchronised ADCs. Non-uniform sampling could be utilized for increasing an unaliased signal bandwidth, that could be processed by these microcontrollers. In this paper, conversion timing was studied, and non-uniform sam- pling function proposed in order to exploit the ADC as most as possible. It was found that attenuation of a sample&hold circuit limits an input bandwidth earlier than aliasing, nevertheless, it is still significantly wider bandwidth than an unaliased bandwidth without usage of non-uniform sampling.
Některé mikrokontroléry typu STM32 jsou vybaveny dvěmi nebo třemi AD převodníky. Pro rozšíření šířky pásma signálu, který je možné zpracovávat těmito mikrokontroléry může být použito neekvidistantní vzorkování. V tomto článku je analyzováno časování AD převodníků v mikrokontroléru a je navržena vzorkovací funkce, která je umožňuje využít co nejefektivněji. Zjistili jsme, že při použití neekvidistantního vzorkování omezuje útlum vzorkovacího obvodu (sample&hold) šířku pásma dříve než aliasing. Nicméně i tato šířka pásma je stále větší než šířka pásma bez použití neekvidistantního vzorkování.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEEE
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Dudáček ICAT-clanek.pdf4,48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD