Title: Comparing the PaGMO Framework to a De-randomized Meta-Differential Evolution on Calculation and Prediction of Glucose Levels
Other Titles: Porovnání knihovny PaGMO s derandomizovanou meta-diferenciální evolucí na výpočtech a predikci koncentrace glukózy
Authors: Koutný, Tomáš
Úbl, Martin
Della Cioppa, Antonio
De Falco, Ivanoe
Tarantino, Ernesto
Umberto, Scafuri
Krčma, Michal
Citation: KOUTNÝ, T., ÚBL, M., DELLA CIOPPA, A., DE FALCO, I., TARANTINO, E., UMBERTO, S., KRČMA, M. Comparing the PaGMO Framework to a De-randomized Meta-Differential Evolution on Calculation and Prediction of Glucose Levels. In: 2019 IEEE 32nd International Symposium on Computer-Based Medical Systems. Piscataway: IEEE, 2019. s. 1056-1061. ISBN 978-1-72812-999-0 , ISSN 2642-7389.
Issue Date: 2019
Publisher: IEEE
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85078943301
http://hdl.handle.net/11025/36735
ISBN: 978-1-72812-999-0
ISSN: 2642-7389
Keywords: Artifical Bee Colony;Covariance Matrix Adaptation;diferenciální evoluce;exponenciální evoluce;koncentrace glukózy;Improved Harmony Search;PaGMO;Particle Swarm Optimization;predikce
Keywords in different language: Artifical Bee Colony;Covariance Matrix Adaptation;Differential Evolution;Exponential Evolution;Glucose Level;Improved Harmony Search;PaGMO, Particle Swarm Optimization;Prediction
Abstract: Knihovna PaGMO nabízí několik optimizačních algoritmů pro stanovení optimálních parametrů black-boxmodelu. Takovým modelem může být například model pro homeostázu glukózy. Protože nás zajímá výpočet a predikce hladin glukózy u diabetických pacientů, testujeme knihovnu PaGMOpro tento konkrétní úkol. S využitím tří scénářů testujeme jednotlivé algoritmy PaGMO a porovnáváme je s našimi dřívějšími výsledky, které jsme získali pomocí de-randomizované meta diferenciální evoluce. Všechny testovací scénáře se zabývají skutečným případem zpracování signálu systému kontinuálního monitorování glukózy. Konkrétně se zabýváme rekonstrukcí a predikcí signálu.
The PaGMO framework offers several optimizationalgorithms to determine optimal parameters of a black-boxmodel. Such a model could be, for example, that for glucose homeostasis. As we are concerned about calculating and predicting glucose levels for diabetic patients, we evaluate the PaGMO framework for this particular task. Using three scenarios, we test PaGMO’s individual algorithms and compare them to ourprevious results, which we obtained with de-randomized Meta-Differential Evolutions. All testing scenarios address real aspectsof processing a signal of the continuous glucose monitoring system. Specifically, we address signal reconstruction and prediction.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEEE
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Koutný ISCC 08969708.pdf204,61 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36735

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD