Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLhoták, Jan
dc.date.accessioned2020-03-23T11:00:28Z-
dc.date.available2020-03-23T11:00:28Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationLHOTÁK, J. . Slasti a strasti kontribučního úředníka. Vymezení a socio-ekonomická pozice daňových výběrčích v 18. a prvé polovině 19. století. Folia Historica Bohemica, 2019, roč. 34, č. 1, s. 23-77. ISSN 0231-7494.en
dc.identifier.issn0231-7494
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36751
dc.description.abstractV 18. století představovali základní výkonný orgán správy kontribuce na nejnižší úrovni daňoví výběrčí nebo kontribuční úředníci, které si zřizovalo zpravidla každé panství. Dohlíželi na spravedlivé rozvrhování a výběr kontribuce a řádné účtování všech daňových prostředků. Stát vstupoval do jejich poměru k pozemkovým vrchnostem až od poloviny 18. století, přičemž kladl důraz na odborné kompetence a důkladnou revizi jimi vypracovávaných účetních podkladů. Sama pozice kontribučního úředníka nebyla konečná a u zpravidla jen směrovala k dalším, atraktivnějším pozicím. Pro méně ambiciózní se v městském prostředí stalo konečnou nabytí členství v městské radě, pro schopnější vznikala možnost pokračovat ve službách pozemkových vrchností, kde se nabízela dobře honorovaná místa. Spíše výjimečně docházelo k služebním přehmatům a zpronevěrámcs
dc.description.abstractDuring the 18th century, the fundamental executive bodies of the contribution administration at the lowest level were tax collectors or contribution clerks; these posts were usually established by each manor. These clerks oversaw fair planning and collection of contributions and proper accounting of all tax means. The state started to interfere in the relation between these clerks and the manorial lords only from the middle of the 18th century and it put emphasis on professional competences and on a thorough revision of the accounting materials prepared by these clerks. The actual office of a contribution clerk was not final; it usually served as a stepping stone to other, more attractive positions. For the less ambitious ones, the final destination within the town structures was a membership at the town council; the more competent ones had the possibility to continue within the structures of the manorial lords that usually offered well-paid positions. Official misdemeanors and embezzlements occurred only rarely.en
dc.format55 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherHistorická ústav AV ČRcs
dc.relation.ispartofseriesFolia Historica Bohemicaen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Historická ústav AV ČRcs
dc.subjectKontribuční úřednícics
dc.subjectdějiny daňových soustavcs
dc.subjectdějiny kariércs
dc.subjectúředníci během 18. stoletícs
dc.subjecturbánní dějinycs
dc.titleSlasti a strasti kontribučního úředníka. Vymezení a socio-ekonomická pozice daňových výběrčích v 18. a prvé polovině 19. stoletícs
dc.title.alternativeThe Joys and Sorrows of Contribution Clerks. The Delimitation and Socio-Economic Position of Tax Collectors during the 18th and the first half of the 19th Centuryen
dc.typečlánekcs
dc.typepreprintcs
dc.typearticleen
dc.typepreprinten
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.type.versiondraften
dc.subject.translatedContribution clerksen
dc.subject.translatedthe history of the tax systemen
dc.subject.translatedthe history of careersen
dc.subject.translatedclerks during the 18th centuryen
dc.subject.translatedthe history of townsen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43929207
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
Preprinty / Preprints (KHV)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD