Title: Dialog jako obraz boje
Other Titles: Dialog as an image of battle
Authors: Kuba, Martin
Citation: KUBA, M.. Dialog jako obraz boje. In: Performativita válek a konfliktů : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016. s. 22-32. ISBN 978-80-88069-15-7.
Issue Date: 2016
Publisher: Ústav pro českou literaturu AV ČR
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36755
ISBN: 978-80-88069-15-7
Keywords: dialog;boj;česká středověká literatura;Velikonoce
Keywords in different language: dialog;image;battle;mediaval Czech literature;Easter
Abstract: Text se pokouší popsat specifika staročeské literární památky Hra o Kristovu zmrtvýchvstání i o jeho oslavení. Na základě analýzy použitých jazykových prostředků s konotací boje a bitvy dále ukazuje na kompozici celého textu jako promyšleného konceptu boje Dobra se Zlem. Pozornost věnuje i mimořádnému zachycení Kristova sestoupení do pekel a jeho textovému ztvárnění z temporálního hlediska.
This text describes the specifics of "Play of the Resurrection of Christ and Its Celebration", a Czech medieval Easter play. It attempts to find an explanation for its unusual battle-oriented linguistic and compositional format. It also explores the extraordinary composition of the play´s Hell scene.
Rights: Plný text není přístupný.
© Ústav pro českou literaturu AV ČR
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
KUBA_Dialog_jako_obraz_boje.pdf4,82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD