Title: “Western” Cultural Linguistics and “Post-soviet” Linguoculturology: Causes of Parallel Development
Other Titles: Západní kulturní lingvistiky a postsovětská lingvokulturologie: příčiny paralelního vývoje
Authors: Mizin, Konstiantyn
Korostenski, Jiří
Citation: MIZIN, K., KOROSTENSKI, J. “Western” Cultural Linguistics and “Post-soviet” Linguoculturology: Causes of Parallel Development. Linguistic Studies, 2019, roč. Neuveden, č. 37, s. 7-13. ISSN 1815-3070.
Issue Date: 2019
Publisher: Vasyl' Stus D?netsk National Universit y
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36759
ISSN: 1815-3070
Keywords: kulturní lingvistika;lingvokulturologie;kulturní konceptualizace;lingvokulturní koncept;teoretická a metodologická „izolace“
Keywords in different language: Cultural Linguistics;Linguoculturology;cultural conceptualizations;linguocultural concept;theoretical and methodological “isolation”
Abstract: The article discusses main causes of parallel development of “western” Cultural Linguistics and “post-soviet” Linguoculturology. The findings show that these reasons can be quite simple: “English speaking” Cultural Linguistics and “Russian speaking” Linguoculturology as well as a slow emergence of post-soviet science outside its area, despite the global integration of modern science. Besides, different theoretical and methodological traditions, effecting both their theoretical basis and analytical tools, make it difficult for both subjects to be in “close” connection.
Článek pojednává o hlavních příčinách paralelního vývoje „západní“ kulturní lingvistiky a „postsovětské“ lingvokulturologie. Zjištění ukazují, že tyto příčiny mohou být docela jednoduché: „anglicky mluvící“ kulturní lingvistika a „rusky mluvící“ lingvokulturologie, jakož i pomalá expanze postsovětské vědy mimo její oblast, navzdory globální integraci moderní vědy. Kromě odlišných teoretických a metodologických tradic, které ovlivňují jak jejich teoretický základ, tak analytické nástroje a zatěžují oba subjekty „úzkými“ souvislostmi.
Rights: © Vasyl' Stus D?netsk National Universit y
Appears in Collections:Články / Articles (KGS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Korostenski - Western.pdf406,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36759

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD