Title: Popular Culture and Language – Abbreviations, Slang Words and Neologisms
Other Titles: Jazyk a populární kultura - neologismy, slangové výrazy a zkratky
Authors: Hostýnek, Tomáš
Citation: HOSTÝNEK, T. . Popular Culture and Language – Abbreviations, Slang Words and Neologisms. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, 2018, roč. 5, č. 1, s. 91-100. ISSN 2336-3347.
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36760
ISSN: 2336-3347
Keywords: populární kultura;kinematografie;hudba;videohry;neologismy;slangové tvary;zkratky
Keywords in different language: popular culture;cinematography;music;videogames;neologisms;slangwords;abbreviations
Abstract: This paper analyzes the colourful world of popular culture from a linguistic perspective. To exemplify the impact of Western popular culture on the English language, this paper will discuss new slangwords, neologisms and abbreviations that permeated mainstream vocabulary of the youth via popular music, cinematography and videogames and in some instances became part of Oxford English Dictionary.
Tento článek analyzuje barvitý svět populární kultury prizmatem jazyka. Pro dokreslení dopadu západní populární kultury na anglický jazyk byly vybrány oblasti kinematografie, populární hudby a videoher, prostřednictvím kterých se do mainstreamového slovníku mladé generace dostala celá řada slangových tvarů, neologismů i zkratek, kterými se tento článek detailně zabývá. V některých případech se zmiňované výrazy již staly součástí Oxfordského slovníku angličtiny
Rights: Plný text není přístupný.
© Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Appears in Collections:Články / Articles (KAJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hostynek.pdf133,86 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD