Název: Popular Culture and Language – Abbreviations, Slang Words and Neologisms
Další názvy: Jazyk a populární kultura - neologismy, slangové výrazy a zkratky
Autoři: Hostýnek, Tomáš
Citace zdrojového dokumentu: HOSTÝNEK, T. . Popular Culture and Language – Abbreviations, Slang Words and Neologisms. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, 2018, roč. 5, č. 1, s. 91-100. ISSN 2336-3347.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Univerzita Hradec Kr�lov�, Pedagogick� fakulta
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36760
ISSN: 2336-3347
Klíčová slova: populární kultura;kinematografie;hudba;videohry;neologismy;slangové tvary;zkratky
Klíčová slova v dalším jazyce: popular culture;cinematography;music;videogames;neologisms;slangwords;abbreviations
Abstrakt: This paper analyzes the colourful world of popular culture from a linguistic perspective. To exemplify the impact of Western popular culture on the English language, this paper will discuss new slangwords, neologisms and abbreviations that permeated mainstream vocabulary of the youth via popular music, cinematography and videogames and in some instances became part of Oxford English Dictionary.
Tento článek analyzuje barvitý svět populární kultury prizmatem jazyka. Pro dokreslení dopadu západní populární kultury na anglický jazyk byly vybrány oblasti kinematografie, populární hudby a videoher, prostřednictvím kterých se do mainstreamového slovníku mladé generace dostala celá řada slangových tvarů, neologismů i zkratek, kterými se tento článek detailně zabývá. V některých případech se zmiňované výrazy již staly součástí Oxfordského slovníku angličtiny
Práva: Pln� text nen� p��stupn�.
� Univerzita Hradec Kr�lov�, Pedagogick� fakulta
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KAJ)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Hostynek.pdf133,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/36760

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD