Title: Characterization of a cork-rubber composite using advanced material models
Other Titles: Charakterizace korko-pryžového kompozitu s využitím pokročilých materiálových modelů
Authors: Kocáb, Jiří
Kottner, Radek
Kossa, Attila
Citation: KOCÁB, J., KOTTNER, R., KOSSA, A. Characterization of a cork-rubber composite using advanced material models. In: Materials Today: Proceedings. Amsterdam: Elsevier, 2019. s. 340-345. ISSN 2214-7853.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36836
ISSN: 2214-7853
Keywords: Abaqus;Korek;Kompozit;Mcalibration;Paralel Network
Keywords in different language: Abaqus;Cork;Composite;MCalibration;Parallel Network
Abstract: Tento článek se zabývá charakterizací chování korko-pryžového kompozitu. Na základě provedených tahových, tlakových a smykových experimentů, byly kalibrovány parametry pokročilých materiálových modelů za pomocí programu Mcalibration. Nejlepší shody bylo dosaženo pro materiálový model Bergström-Boyce a pro kombinaci Yeohova materiálového modelu a mocninového zákona.
Following contribution deals with characterization of cork-rubber composite behaviour. Based on results of performed tension, compression and shear experiments were calibrated parameters of advanced material models in Mcalibration software. There were chosen material models available in Abaqus software. The best conformity was found for Bergström-Boyce material model and a combination of Yeoh’s material model and Power law, represented using Parallel network framework.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KME)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1-s2.0-S2214785319304924-main.pdf2,34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36836

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD