Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSkálová, Jitka
dc.contributor.refereeBlažek Vladimír, RNDr. CSc.
dc.contributor.refereeBužeková Tatiana, Doc. RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-19
dc.date.accessioned2020-07-13T13:46:11Z-
dc.date.available2012-7-20
dc.date.available2020-07-13T13:46:11Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-3
dc.identifier68996
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37214
dc.description.abstractVýzkum se zaměřuje na subjektivní zkušenosti lidí žijících s HIV/AIDS, na jejich zkušenosti s homofobií a institucionální diskriminací v českých zdravotnických zařízeních, a to v kontextu konceptu strukturálního násilí. Koncept strukturálního násilí poskytuje vhodný rámec pro mapování vztahu mezi HIV/AIDS a strukturou společnosti, pomocí něj se zaměřuji na dopad stigmatu, diskriminace a nerovnosti založené na sexuální orientaci.cs
dc.format170 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=68996-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthiv/aidscs
dc.subjectsubjektivní zkušenostcs
dc.subjectstrukturální násilícs
dc.titleSubjektivní prožívání HIV/AIDS v kontextu homfobie v ČRcs
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe research focuses on the subjective experience of people living with HIV/AIDS, their experiences with homophobia and institutional discrimination in the Czech health care facilities in the context of the concept of structural violence. The concept of structural violence provides a useful framework for mapping the relationship between HIV/AIDS and the structure of society, by using it I focus on the impact of stigma, discrimination and inequality based on sexual orientation.en
dc.subject.translatedhiv/aidsen
dc.subject.translatedthe subjective experienceen
dc.subject.translatedthe structural violenceen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jitka Skalova_disertace_final.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
KSA_Skalova_posudky oponentu.pdfPosudek vedoucího práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
KSA_Skalova_posudky oponentu_0.pdfPosudek oponenta práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
KSA_Skalova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce552,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.