Title: Bioplynová výrobna Agroplyn Mileč-Maňovice s.r.o.
Other Titles: Biogas station Agroplyn Mileč-Maňovice s.r.o.
Authors: Šmalcl, Michal
Advisor: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Referee: Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37217
Keywords: bioplyn;bioplynové stanice;kogenerace;elektrická a tepelná energie
Keywords in different language: biogas;biogas plant;cogeneration;electrical and thermal energy
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vylíčením problematiky bioplynových stanic, rozdělením jejích technologií, vysvětlením procesu anaerobní digesce a následným popisem využití bioplynu, jakožto hlavním produktem fermentace. Dalším předmětem práce je vyhodnocení využití odpadové tepelné energie vyrobené na kogenerační jednotce. Jedním z diskutovaných témat v oblasti bioplynu je právě tepelná energie a její využití, které ještě donedávna bylo takřka nulové. Kvůli nabytí nároku na dotaci se v omezené míře začala využívat pro spotřebu bioplynové stanice. V současné době se stále zvyšuje počet BPS, které vyprodukované teplo odvádí do teplovodu vedoucího do přistavěných zemědělských spotřebičů (sušičky, skleníky) či do domácností jako zdroj vytápění či na ohřev teplé vody. Bioplynová stanice Agroplyn Mileč-Maňovice s.r.o. je jednou z nich a právě jí je věnována poslední část práce. Je zde popsána technologie procesu a dále je provoz vyhodnocen z hlediska energetiky i ekonomiky.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with issue of biogas plants, division of applied technology, explanation of fermentation process, and utilization of biogas as the main product of the process. The next subject is an analysis of thermal energy usage, which has been produced by cogeneration unit. The utilisation of such energy was almost none in the past and this has also become one of the disputed topics. Due to the possibility of acquiring grants, some of the energy has been put to use in stations themselves. Many biogas plants send excess heat into heat network leading to other agricultural appliances (driers, green-houses) or to households. The last part of the thesis is dedicated to biogas plant Agroplyn Mileč-Maňovice s.r.o as it is one of plants that utilise excess heat. In the part, the process of technology is explained as well as is the operation evaluated from the economic and energetic point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bioplynova vyrobna Milec-Manovice s.r.o..pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
078807_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce891,84 kBAdobe PDFView/Open
078807_oponent.pdfPosudek oponenta práce817,07 kBAdobe PDFView/Open
078807_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce88,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.