Title: Likvidace odpadů v městě Plzni s využitím spalovny
Other Titles: Waste disposal in the city of Pilsen using an incinerator plant
Authors: Jandačová, Alžběta
Advisor: Vostracký Zdeněk, Prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
Referee: Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37222
Keywords: komunální odpad;směsný komunální odpad;likvidace odpadu;hierarchie nakládání s odpady;zařízení na energetické využití odpadů;energetické využití odpadů;recyklace;skládkování;odpadové hospodářství.
Keywords in different language: municipal waste;mixed municipal waste;disposal of waste;waste hierarchy;energy recovery plant;energy recovery from waste;recycling;landfilling;waste management.
Abstract: Celá bakalářská práce je zaměřena na problematiku nakládání s odpady a jejich likvidaci. Práce se skládá ze 4 hlavních částí. První část seznamuje čtenáře s problematikou a porovnává nakládání s odpady v rámci EU. Druhá teoretická část popisuje princip činnosti zařízení pro energetické využití odpadů v rámci ČR a celé Evropy. Třetí a čtvrtá část je zaměřena na situaci v Plzeňském kraji s ohledem na Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016 - 2026. V závěru práce je uveden příklad energetické bilance dopravy a svozu odpadů. Práce je založena na reálných údajích.
Abstract in different language: The whole bachelor thesis is focused on the issue of waste management and disposal. The thesis consists of 4 main parts. The first part introduces readers to the issue and compares waste management within the EU. The second theoretical part describes the principles of operation of equipment for energy recovery of waste in the Czech Republic and throughout Europe. The third and fourth part is focused on the situation in the Pilsen Region with regard to the Waste Management Plan of the Pilsen Region 2016 - 2026. The work is based on real data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Alzbeta_Jandacova.pdfPlný text práce9,27 MBAdobe PDFView/Open
078979_oponent.pdfPosudek oponenta práce972,85 kBAdobe PDFView/Open
078979_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
078979_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce86,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37222

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.