Název: Ma´ariv - vznik, vývoj a současná podoba večerní modlitby v judaismu
Další názvy: Ma'ariv - Establishment, Development and Current Form of Evening Prayer in Judaism
Autoři: Štěrbová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Karel
Oponent: Tydlitátová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3725
Klíčová slova: judaismus;liturgie;modlitba;sidur;bohoslužba;šabat;machzor;synagoga;oběti
Klíčová slova v dalším jazyce: judaism;liturgy;prayer;siddur;worship;shabbat;mahzor;synagogue;victims
Abstrakt: Ve své práci Vás seznámím s okolnostmi vzniku a vývoje večerní bohoslužby v judaismu - Ma´ariv. Popíši význam Ma´arivu pro synagogální liturgii a její vývoj. Budu informovat o jednotlivých částech, z nichž se Ma´ariv skládá.Mezi hlavní části patří Šma Jisra´el, která je základním stavebním kamenem židovské modlitby. Dále se jedná o Barchu, Amidu, Alejnu a Kadiše. Ve své práci budu také hovořit o rozdílech v liturgii Ma´arivu na Šabat a o svátcích. Poukáži rovněž na rozdíly v jednotlivých ritech.
Abstrakt v dalším jazyce: In my work, I would like to tell you something about circumstances around the inception and development of an evening service in judaism - Ma´ariv. I am going to describe the significance of Ma´ariv for synagogical liturgy and its development. Also, I´d like to inform you about separate segments Mariv consists of. One of the main parts is the Shma Isra´el which is a keystone of a jewish prayer. Also Barcha, Amida, Aleyna and Kadish belong among the main segments. In my work, I am going to talk about differences in liturgy of Ma´ariv during Sabbath and during feasts. I´d like to point to the differences in particular rites.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vznik, vyvoj a vyznam vecerni modlitby v judaismu - Ma_ariv.pdfPlný text práce764,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sterbova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sterbova_oponent.pdfPosudek oponenta práce457 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sterbova.pdfPrůběh obhajoby práce138,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3725

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.