Název: Vývoj královského úřádu v Asýrii
Další názvy: Development of Royal Authority in Assyria
Autoři: Holman, Jan
Vedoucí práce/školitel: Šašková, Kateřina
Oponent: Pecha, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3727
Klíčová slova: král;královský úřad;Asýrie;královská titulatura;královské nápisy;Aššur;Šamší-Adad I.;Aššur-uballit I.;Salmanassar I.;Tiglatpilesar III.;Sinacherib
Klíčová slova v dalším jazyce: king;royal authority;Assyria;royale title;royal insciptions;Assur;Shamsi-Adad I.;Ashur-uballit I.;Shalmaneser I.;Tighlatpilesar III.;Sennacherib
Abstrakt: Práce se věnuje popisu vývoje královského úřadu v Asýrii. Autor rozebírá jednotlivá historická období a v každém z nich se blíže soustřeďuje na úřad panovníka. Z každého období je pak vybráno několik nejdůležitějších králů a je popsán jejich přínos pro vývoj státu. Autor také nezapomíná na všeobecný historický vývoj Asýrie a vývoj královského úřadu doplňuje ukázkami přímo v textu.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is devoted to describing the development of royal authority in Assyria. Author discusses the various historical periods and in each of them a closer focus on king authority. For each period is then selected some of the most important kings and describes their contribution to the development of the state. The author does not forget the general historical development of Assyria and development of the royal authority following examples in the text.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyvoj kralovskeho uradu v Asyrii.pdfPlný text práce209,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holman_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce317 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holman_oponent.pdfPosudek oponenta práce270,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holman_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce125,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3727

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.