Title: Kniha-Objekt
Other Titles: Book-Object
Authors: Fojtů, Michaela
Advisor: Soukupová Petra, MgA. Mgr.
Referee: Kocman Bedřich, MgA. Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37285
Keywords: ruční papír;přírodní papír;přírodní materiál;biodegradabilní materiál;lisování;experiment;kniha;netradiční technika;environmentání přesah.
Keywords in different language: handmade paper;natural paper;natural material;biodegradable material;press;experiment;book;untraditional technique;environmental overlap.
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na využívání netradičních materiálů v rámci mého oboru. Mou snahou bylo experimentovat s ovocem a zeleninou a tvořit z nich vizuálně zajímavé listy, které dohromady budou tvořit něco, čemu se dá říkat jedlá kniha. V této práci popisuji, jak jsem k tomuto tématu došla, co mě ovlivnilo při tvorbě díla samotného a jaké nové poznatky jsem získala. Práce nastiňuje moji filosofii tvorby a má mírný enviromentální přesah.
Abstract in different language: This bachelors work is focused on exploring new materials whitin my field of study. My intention was to experiment with fruits and vegetables and to create visually interesting organic sheets which will together form something so called edible book. In this work I am trying to describe what inspired me to focus on this topic and what were the influences in the process of making the artwork itself. I am also describing what was the outcome of the whole procedure. The thesis outlines my philosophy of creation and has a slight environmental overlap.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Michaela Fojtu 2019.pdfPlný text práce37,43 MBAdobe PDFView/Open
FOJTU.pdfPosudek vedoucího práce50,84 kBAdobe PDFView/Open
FOJTU_0.pdfPosudek oponenta práce449,34 kBAdobe PDFView/Open
FOJTU_1.pdfPrůběh obhajoby práce407,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.