Title: Historický vývoj myšlenky vzkříšení v judaismu
Other Titles: The Historical Development of the Idea of Resurrection in Judaism
Authors: Marková, Veronika
Advisor: Hrdlička, Karel
Referee: Tydlitátová, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3729
Keywords: smrt;duše;vzkříšení;zmrtvýchvstání
Keywords in different language: death;resurrection;soul
Abstract: Práce se zabývá posledními událostmi lidstva a myšlenkou vzkříšení. Pojednává o různých pohledech na smrt a o tom, co se děje po smrti. Zda je vzkříšeno celé tělo i s duší nebo jen duše. V práci porovnávám různá období v dějinách judaismu a pojetí vzkříšení židovských skupin v těchto různých dobách.
Abstract in different language: The main task of this thesis is to compare different periods of the Jews and outline the development of idea of the resurrection and differences between representatives of historical epoch of the Jewish religion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Veronika Markova.pdfPlný text práce567,9 kBAdobe PDFView/Open
Markova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,24 kBAdobe PDFView/Open
Markova_oponent.pdfPosudek oponenta práce304,25 kBAdobe PDFView/Open
Markova.pdfPrůběh obhajoby práce144,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3729

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.