Title: autorská kniha - TMA
Other Titles: author's book - DARK
Authors: Šebková, Dorota
Advisor: Steker František, Doc. akademický malíř
Referee: Trnka Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37293
Keywords: tma;autorská kniha;kresba;grafický design;autorské texty;poezie
Keywords in different language: darkness;author's book;drawing;graphic design;authorial texts;poetry
Abstract: Autorská kniha, s tématem tmy. Kniha se zabývá tmou, jakožto tématem, o kterém se málo mluví, a společnost na něj zapomíná. Napsala jsem pro knihu texty, kterým předcházel dlouhý výzkum a nakreslila ilustrace, které volně doplňují texty.
Abstract in different language: Author's book, with the theme of darkness. The book deals with the darkness as a little talk about, and society forgets it. I wrote texts for the book, which was preceded by a long research and drawn illustrations that complement the texts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_sebkova.pdfPlný text práce12,91 MBAdobe PDFView/Open
SEBKOVA.pdfPosudek oponenta práce458,39 kBAdobe PDFView/Open
SEBKOVA_0.pdfPosudek vedoucího práce516,57 kBAdobe PDFView/Open
SEBKOVA_1.pdfPrůběh obhajoby práce355,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37293

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.