Title: Autorská kniha
Other Titles: Artist's book
Authors: Braun, Patrik
Advisor: Axmann Mikoláš, Prof. akad. mal.
Referee: Kocman Bedřich, MgA. Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37296
Keywords: patrik;braun;litografie;fduls
Keywords in different language: patrik;braun;lithography;fduls
Abstract: Autorská kniha "Kroky mechorosta" je poznáním vztahu mezi přírodou ve formě mechu a osobních zážitků, které jsou ohnuty do čtyř příběhů. Kniha obsahuje soubor originálních litografií a autorského textu. Cílem zhotovené knihy bylo přesažení kánonu běžného knižního formátu v rámci bibliofilie. V knižním textu probíhá oscilace mezi teorií z oblasti bryologie a povídkami.
Abstract in different language: The autor's book "Trails bryophytes" is an understanding the relationship between mother nature in an form of moss and my personal experiences, that inspires the stories. The book contains a set of original lithographic and authorial text. The aim of this book is to transcend cannon of ordinary book format within bibliophile. There is an oscillation between bryology theory and short stories.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_patrik_braun.pdfPlný text práce6,57 MBAdobe PDFView/Open
BRAUN.pdfPosudek vedoucího práce84,9 kBAdobe PDFView/Open
BRAUN_0.pdfPosudek oponenta práce432,89 kBAdobe PDFView/Open
BRAUN_1.pdfPrůběh obhajoby práce328,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37296

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.