Title: Autorská kniha
Other Titles: Artist's Book
Authors: Dušátková, Barbora
Advisor: Axmann Mikoláš, Prof. akad. mal.
Referee: Ismail Said, MgA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37299
Keywords: autorská kniha;bibliofilie;analogová fotografie;grafika;akvatinta;šablonový tisk;hlubotisk;lept
Keywords in different language: artist's book;bibliophile;analog photography;graphic art;aquatint;stencil;intaglio;etching
Abstract: Autorská kniha věnující se dokumentárním způsobem určitému životnímu období a místu. Obsahuje autorské texty, analogové fotografie, šablonové tisky a originální grafické listy technikou akvatinta.
Abstract in different language: The artist's book documenting specific part of a life and place. It contains of original text, analog photography, stencil prints and original graphic art by technique of aquatint.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DusatkovaB-Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
DUSATKOVA.pdfPosudek vedoucího práce70,97 kBAdobe PDFView/Open
DUSATKOVA_0.pdfPosudek oponenta práce37,39 kBAdobe PDFView/Open
DUSATKOVA_1.pdfPrůběh obhajoby práce393,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.