Název: Město Adab v raně dynastické době
Další názvy: The City of Adab in the Early Dynastic period
Autoři: Vondrušová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Charvát, Petr
Oponent: Šašková, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3730
Klíčová slova: Adab;archeologie;chrám;městské státy;náboženství;Mezopotámie;raně dynastické období;Sumer;starověk
Klíčová slova v dalším jazyce: Adab;archeology;temple;city-states;religions;Mesopotamia;early dynastic period;Sumer;ancient
Abstrakt: Tato práce se věnuje starověkému městu Adab v raně dynastickém období (3000-2350). První části se věnuji archeologii města. Druhá část práce pojednává o historii města Adab.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the ancient city of Adab in the Early Dynastic period (3000-2350 BC). In the first part of this work is devoted to the archeology of the city. The second part discusses the history of Adab.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
mesto Adab v rane dynasticke dobe..pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondrusova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce261,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondrusova_oponent.pdfPosudek oponenta práce355,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondrusova.pdfPrůběh obhajoby práce141,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3730

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.