Title: Má mysl je jako stěhovaví ptáci
Other Titles: My mind is like migratory birds
Authors: Devetáková, Lucia
Advisor: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Referee: Tolar Benedikt, Doc. MgA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37303
Keywords: moja myseľ;inštalácia;keramika;objekt;fotografia;kresba
Keywords in different language: my mind;installation;sculpture;object;photography;ceramics
Abstract: Práca na tému Moja myseľ je ako sťahovaví vtáci je pozorovaním, ako nám myseľ pomáha chápať svet. V procese tohoto skúmania som nachádzala rôzne metódy, ako zachytiť prúd myšlienok a pocitov do médií ako je kresba, fotografia a objekt. Výsledkom je priestorová inštalácia, ktorá vysvetľuje môj špecifický pohľad na realitu.
Abstract in different language: The theme for my bachelor thesis "My mind is like migratory birds" is about observing the process of my mind collecting and sorting life experiences. I started to exploring different ways of mark making and drawing to record the flow of feelings and thoughts. In the end, various mediums such as photography, object and ceramics was used to capture the sensibility of mind and was applied into installation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_praca_Devetakova.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFView/Open
Devetakova_v.pdfPosudek vedoucího práce567,7 kBAdobe PDFView/Open
Devetakova_o.pdfPosudek oponenta práce485,54 kBAdobe PDFView/Open
Devetakova.pdfPrůběh obhajoby práce338,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37303

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.