Title: AUTO-(MOBIL)
Other Titles: AUTO-(MOBIL)
Authors: Samec, Filip
Advisor: Tolar Benedikt, Doc. MgA.
Referee: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37304
Keywords: auto-(mobil);metronomy;mechanický houf;chaos
Keywords in different language: auto-(mobil);metronomes;mechanical crowd;chaos
Abstract: Svou bakalářskou práci na téma Auto-(Mobil) jsem pojmenoval Metronomy. Jedná se o soubor dvanácti objektů, které byly upraveny tak aby vytvářely samovolný pohyb. Konceptem, bylo vytvoření iluze jakéhosi mechanického houfu, kde by se jednotlivé metronomy individuálně pohybovaly a za doprovodu jejich tikotu a mihotání kyvadel a vytvořili tak změť zinscenovaného chaosu. Dílo vychází z řady pokusů, které spočívaly ve vytvoření ideální základny pod metronom, která by dokázala naplnit podstatu myšlenky.
Abstract in different language: My Bachelors project on topic Auto-(mobile) is called "Metronomes". It is about a set of twelve objects which have been modified so they create spontaneus motion on their own. The concept was to build kind of mechanical crowd, where each of the metronomes would move individually and accompanied by their own ticking and flicker of the pendulums they create a tangle of staged chaos. The work is based on series of trials to create an ideal base for the metronome, which would be able to fulfill the essence of the idea.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Filip Samec.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Samec_o.pdfPosudek oponenta práce599,93 kBAdobe PDFView/Open
Samec_v.pdfPosudek vedoucího práce552,98 kBAdobe PDFView/Open
Samec.pdfPrůběh obhajoby práce321,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.