Title: FILMOVÉ ZPRACOVÁNÍ POVÍDKY, POHÁDKY, BAJKY, BÁSNĚ NEBO HUDEBNÍ SKLADBY
Other Titles: FILM ADAPTATION OF A STORY, FAIRYTALE, FABLE, POEM, OR A MUSIC TRACK
Authors: Lazar, Ondřej
Advisor: Barta Jiří, Prof. akad. mal.
Referee: Domlátil Vojtěch, MgA. DiS.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37309
Keywords: povídka;materiál;technika;ostrava;animace
Keywords in different language: story;material;technique;ostrava;animation
Abstract: Práce je animovaná adaptace audiopovídky, z deniku ostravaka. Zápletka se točí kolem stárnoucího muže středního věku, žijícího v Ostravě. Ten obdržuje telefonát od své setry, která ho po svátcích prosí o pozdní livkidaci jejího vánočního stromečku. V povídce se dovídáme, jak hlavní hrdina zápasí s obyvateli bytu a vánočním stromečkem, který možná trochu podcenil. Jedná se o kombinovanou techniku poloplastické loutky/animace a počítačové animace. Kdy jsou jednotlivé fáze manuálně foceny a nadále animovány či upravovány do animovaných sekvencí. Čtená verze audiopovídky vyšla nějaký čas zpátky na CD nosiči, povídku čte ostravský herec René Smotek.
Abstract in different language: Animated adaptation of audio short story, from ostrava's diary. Plot is based around aging middle aged man, living in Ostrava. He recieves call from his sister, which asks him to get rid of her christmas tree after holidays. In the story we get to know how the hero struggles with residents living in her apartment and mainly, the christmas tree itself, which may have been underestimated by the protagonist. Technique of the film is combined relief animation with computer animation. Individual phases are made and photographed, then sent into computer for postproduction, and laid into animated sequences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ondrej Lazar_BP_2019.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Lazar_v.pdfPosudek vedoucího práce552,91 kBAdobe PDFView/Open
Lazar_o.pdfPosudek oponenta práce442,58 kBAdobe PDFView/Open
Lazar.pdfPrůběh obhajoby práce244,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.