Název: Vztahy mezi Egyptem a Libyí v 60. a 70. letech 20. století
Další názvy: The relations between Egypt and Libya in 60th and 70th of the 20th century
Autoři: Zemancová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Ramadan, Issam
Oponent: Kydlíček, Jakub
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3731
Klíčová slova: kolonialismus;imperialismus;vývoj států;mezinárodní smlouvy;války na Blízkém východě;unie mezi státy Blízkého východu
Klíčová slova v dalším jazyce: colonialism;imperialism;developing countries;international treaties;wars in the Middle east;union between the states of the Middle east
Abstrakt: Vývoj Egypta a Libye od časů kolonie do dob suverénních států. Nástup Muammara al-Qadhdáfího do čela Libye a navazování styků mezi oběma zeměmi. Nechybí zde ani detailnější popis vztahů mezi Egyptem a Libyí od roku 1969 do roku 1977.
Abstrakt v dalším jazyce: Development of Egypt and Libya from time to time colonies of sovereign states. The advent of Muammar al-Qadhdáfího the head of Libya and establishing contacts between the two countries. There are even more detailed description of the relations between Egypt and Libya from 1969 to 1977.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vztahy mezi Egyptem a Libyi v 60. a 70. letech 20. stoleti, Michaela Zemancova.pdfPlný text práce521,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zemancova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce200,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zemancova_oponent.pdfPosudek oponenta práce338,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zemancova.pdfPrůběh obhajoby práce151,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3731

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.