Title: Sunna a ší'a v Iráku po roce 2003
Other Titles: Sunna a shi'a in Iraq after 2003
Authors: Ženíšková, Kristýna
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Kramáreková, Veronika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3732
Keywords: sunna;ší'a;Irák;občanská válka;ústava;politika;etnikum;ropa;invaze;volby
Keywords in different language: sunna;ší'a;Iraq;constitution;election;etnic;politic;oil;invasion;civil war
Abstract: Práce je věnována vztahům mezi sunnity a šíity v Iráku po invazi v roce 2003.
Abstract in different language: The purpose of the works is to decribe the situation in Iraq post 2003.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Sunna a sia v Iraku po 2003.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Zeniskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,84 kBAdobe PDFView/Open
Zeniskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce324,48 kBAdobe PDFView/Open
Zeniskova.pdfPrůběh obhajoby práce138,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3732

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.