Title: Fotografie jako příběh
Other Titles: Phtography like a story
Authors: Kratochvílová, Linda
Advisor: Grygar Štěpán, Prof. Mgr.
Referee: Aubrecht Vojtěch, MgA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37320
Keywords: autorská publikace;řád;nečekané souvislosti;nashromážděné fotografie;fotografický příběh;alter ego;pravidla;nevšednost;každodenní život;můj odraz;čas
Keywords in different language: author's book;order;unexpected connections;collected photos;photographic story;second self;rules;uncommonness;everyday life;my reflection;time
Abstract: Fotografie v mé autorské knize jsou nashromážděné v průběhu několika let a jsou řazeny v časové ose jednoho dne. Čas je řádem této knihy, ale i prvkem nečekaných souvislostí. Mým cílem bylo zpracovat fotografie z mého života, cest a pro mě fascinujících věcí, ze kterých jsem vytvořila příběh o mém životě. Každá z fotografií má svou jedinečnou atmosféru a čas, kdy vznikla.
Abstract in different language: The photos included in my author´s book have been collected during several years and they are ranked within a timeline of one day. Time is the order of this book, and at the same time, it is an element of unexpected connections. My aim was to create a photographic publication and to process photos from my life, my journeys and the fascinating things I used to create my life story. Each of the photos has its own unique atmosphere and the time when it was taken.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska_ pra_ce_text_LK.pdfPlný text práce19,7 MBAdobe PDFView/Open
Kratochvilova_v.pdfPosudek vedoucího práce511,93 kBAdobe PDFView/Open
KRATOCHVILOVA.docxPosudek oponenta práce43,55 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kratochvilova.pdfPrůběh obhajoby práce326,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.