Název: Kát na Blízkém východě
Další názvy: Khat on the Middle East: Yemen
Autoři: Bartošová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Ramadan, Ivan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3733
Klíčová slova: kát;qat;khat;Yemen;žvýkání
Klíčová slova v dalším jazyce: khat;qat;chewing;Yemen
Abstrakt: Práce se zabývá kátem, lehce stimulující drogou, široce rozšířenou na území Jemenu.Tento fenomén ovlivňuje každodenní život celé země. Je silně provázán s jemenským zemědělstvím a veškerou ekonomikou země. Má výrazné dopady na společnost, a celkové zdraví obyvatelstva. Kát je také užíván v oblastech východní Afriky, a exportuje se dále do světa. Pohled mezinárodního práva na kát se v jednotlivých státech liší.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with khat, mild stimulating drug widespread in Yemen. This phenomen affects the daily life of the whole country. It is strongly linked with Yemeni agriculture and whole economy of country. It has a significant impact on society and overall health. Khat is also used in region of East Africa, and also exports to the world. A view of international law is different in each country.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Bartosova.pdfPlný text práce883,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartosova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce215,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartosova_oponent.pdfPosudek oponenta práce247,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartosova.pdfPrůběh obhajoby práce134,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3733

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.