Title: Kát na Blízkém východě
Other Titles: Khat on the Middle East: Yemen
Authors: Bartošová, Kristýna
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Ramadan, Ivan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3733
Keywords: kát;qat;khat;Yemen;žvýkání
Keywords in different language: khat;qat;chewing;Yemen
Abstract: Práce se zabývá kátem, lehce stimulující drogou, široce rozšířenou na území Jemenu.Tento fenomén ovlivňuje každodenní život celé země. Je silně provázán s jemenským zemědělstvím a veškerou ekonomikou země. Má výrazné dopady na společnost, a celkové zdraví obyvatelstva. Kát je také užíván v oblastech východní Afriky, a exportuje se dále do světa. Pohled mezinárodního práva na kát se v jednotlivých státech liší.
Abstract in different language: The work deals with khat, mild stimulating drug widespread in Yemen. This phenomen affects the daily life of the whole country. It is strongly linked with Yemeni agriculture and whole economy of country. It has a significant impact on society and overall health. Khat is also used in region of East Africa, and also exports to the world. A view of international law is different in each country.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Bartosova.pdfPlný text práce883,34 kBAdobe PDFView/Open
Bartosova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce215,95 kBAdobe PDFView/Open
Bartosova_oponent.pdfPosudek oponenta práce247,67 kBAdobe PDFView/Open
Bartosova.pdfPrůběh obhajoby práce134,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.