Title: Aplikační SW pro zobrazovací jednotku elektrovozidla
Other Titles: SW for electro-car visualisation unit
Authors: Beran, Martin
Advisor: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Burian Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37335
Keywords: elektromotokára;displej;sw;can;stm32
Keywords in different language: electric kart;display;sw;can;stm32
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem softwaru pro jednotku displeje pro elektromotokáru. Jednotka obsahuje displej pro zobrazování provozních dat. Data jsou získávány ze sběrnice CAN a ze senzorů umístěných přímo na DPS jednotky. Pro nastavení zobrazení dat na displeji slouží konfigurační PC aplikace.
Abstract in different language: This master thesis deals with software design for display unit for the electric kart. The unit includes a display for displaying operational data. Data is obtained from the CAN bus and from sensors located directly on the PCB. The configuration PC application is used to configure the displayed data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce20,93 MBAdobe PDFView/Open
078686_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce884,1 kBAdobe PDFView/Open
078686_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
078686_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce72,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.