Title: Distribuovaný zvukový modul
Other Titles: Distributed Audio Module
Authors: Vavroch, Ondřej
Advisor: Krist Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37337
Keywords: mikrokontrolér;mikrosd karta;ethernet;serial audio interface;inter-ic sound;stm32f429
Keywords in different language: microcontroller;microsd card;ethernet;serial audio interface;inter-ic sound;stm32f429
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na realizaci distribuovaného zvukového modulu na platformě STM32F429ZI, schopné přijmutí, uložení a následné přehrání zvukového souboru. Pro komunikaci je použita technologie Ethernet s implementovanými protokoly TCP a UDP. Jako úložné médium je použita mikroSD karta. Přenos zvuku do audio kodeku je realizován protokolem I2S. V práci je představené kompletní zařízení s postupem realizace.
Abstract in different language: Focus of this master's thesis is realisation of distributed audio module on STM32F429ZI platform capable of receiving, saving and playing audio files. Ethernet technology with implemented TCP and UDP protocols is used for comunication. For data storage microSD card is used. Audio is transmitted through I2S protocol from microcontroller to audio codec. Complete work procedure is described in thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vavroch_diplomova_prace.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
078688_oponent.pdfPosudek oponenta práce878,29 kBAdobe PDFView/Open
078688_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
078688_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce70,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37337

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.