Title: Elektronický zabezpečovací systém pro rodinný dům
Other Titles: Electronic security System for a family House
Authors: Giebl, Jan
Advisor: Kropík Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Slobodník Karel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37338
Keywords: elektronický zabezpečovací systém;ezs;pzts;raspberry pi;atmega328p;arduino. rs485;node-red;mysql;gsm;bezdrátová komunikace;nrf24l01
Keywords in different language: electronic security system;raspberry pi;atmega328p;arduino. rs485;node-red;mysql;gsm;wireless communication;nrf24l01
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a realizací funkčního elektronického zabezpečovacího systému. Práce v úvodní části seznamuje s obecnými vlastnostmi EZS systémů a následně definuje systémové požadavky, na jejichž základě dochází k návrhu vlastního zabezpečovacího systému. Návrh zahrnuje výběr vhodných komponent, ze kterých se sestaví zabezpečovací ústředna, ovládací panel, senzory a bezdrátové monitorovací zařízení. Po zhotovení funkčních prototypů dochází k návrhu řídícího softwaru všech prvků. V závěru práce je celý navržený systém zhodnocen.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on designing and developing the electronic security system. In the first part, it presents basic properties of the electronic security systems. In the following practical part, system requirements are defined and based on those requirements, the security system is designed. The design contains the selection of suitable components for building all the system parts which are: the main computer, the control panel, the detectors and the wireless monitoring device. After the prototypes have been assembled, the software is being designed and written. At the end of this thesis, the whole system is reviewed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Giebl.pdfPlný text práce3,25 MBAdobe PDFView/Open
078689_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
078689_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
078689_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce89,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37338

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.