Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMasopust Jiří, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorBulínová, Markéta
dc.contributor.refereeDudáček Luděk, Ing.
dc.date.accepted2019-6-14
dc.date.accessioned2020-07-17T13:40:31Z-
dc.date.available2018-10-5
dc.date.available2020-07-17T13:40:31Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-27
dc.identifier78818
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37342-
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na návrh nositelného systému pro monitorování životních funkcí zvířat. Nejprve jsou v práci popsány systémy bežně využívané veterináři na jejich klinikách a dále jsou představeny dvě studie zabývající se bezdrátovými systémy pro zvířecí zdravotní péči, které nám nabízí dva různé pohledy na danou problematiku. Nakonec jsou v teoretické části práce představeny nízkoenergetické sítě podporující přenos dat ze zařízení postavených na principu internetu věcí. Na základě informací získaných v teoretické části práce je navržen systém bezdrátového monitorování zdravotního stavu zvířat, konkrétně psů. Toto zařízení se skládá z pěti subsystémů, kde první monitoruje srdeční funkci zvířete na principu elektrokardiogramu, druhý snímá srdeční tep s využitím pulzního oximetru, třetí sleduje aktivitu zvířete pomocí akcelerometeru, čtvrtý sleduje závislost povrchové a vnitřní teploty těla a pátý se skládá z přenosu dat ze systému na uživatelský cloud pomocí nízkoenergetické dalekodosahové sítě. Každý navržený subsystém je v této práci otestován na konkrétním zvířeti z hlediska jeho skutečné využitelnosti a spolehlivosti pro systém dálkového monitorování životních funkcí zvířat.cs
dc.format67 s.
dc.language.isoen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectpulzní oximetriecs
dc.subjectelektrokardiogramcs
dc.subjectinternet věcícs
dc.subjectpřenos datcs
dc.subjectmonitorování teplotycs
dc.subjectkrokoměrcs
dc.titleDálkový monitoring životních funkcí domácích zvířat s využitím IoTcs
dc.title.alternativeRemote monitoring of animals vital functions by using IoTen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on a design of a wearable system for remote monitoring of animal's vital signs. At first, the laboratory systems for animal health management utilized by vets have been introduced together with two studies dealing with wireless health monitoring of animals which indicate two different approaches to the animal health management. Finally, the low-power networks supporting IoT technology are introduced in the theoretical section of this thesis. Based on the knowledge from the theoretical thesis part, the wireless system which monitors the animal's, especially canine, vital functions is designed. This system consists of five subsystems where the first one monitors the heart functionality based on the principle of electrocardiography, second one deals with heart rate monitoring based on pulse oximetry, third subsystem monitors the animal's activity using an accelerometer, the fourth subsystem observes the animal's surface temperature with respect to its dependency on the animal's core temperature and finally, the last designed subsystem serves for low-power data transmission from the device to a user cloud. Each designed subsystem's functionality has been tested on a specific animal and its suitability for the animal health management has been clearly stated.en
dc.subject.translatedpulse oximetryen
dc.subject.translatedelectrocardiogramen
dc.subject.translatedinternet of thingsen
dc.subject.translateddata transmissionen
dc.subject.translatedtemperature monitoringen
dc.subject.translatedpedometeren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bulinova.pdfPlný text práce15,74 MBAdobe PDFView/Open
078818_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
078818_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
078818_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce93,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37342

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.