Title: Cluster analýza pro pixelové detektory částic
Other Titles: Cluster analysis for pixel detectors
Authors: Komín, Jan
Advisor: Broulím Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Vlášek Jakub, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37352
Keywords: cluster analýza;cluster;k-means;k-medoids;medipix2;timepix
Keywords in different language: cluster analysis;cluster;k-means;k-medoids;medipix2;timepix
Abstract: Bakalářská práce se zabývá Cluster analýzou pro pixelové detektory částic. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována obecným metodám a metodám, které se využívají právě pro pixelové detektory. Druhá část práce je věnována vlastnímu algoritmu. Algoritmus je psán v programu Matlab.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with Cluster analysis for pixel detectors. The bachelor thesis is divided into two parts. The first part is dedicated to general methods and methods that are used for pixel detectors.The second part is dedicated to the algorithm itself. The algorithm is written in Matlab.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komin Jan_Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
078641_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce852,56 kBAdobe PDFView/Open
078641_oponent.pdfPosudek oponenta práce789,88 kBAdobe PDFView/Open
078641_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce75,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.