Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKindl Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSuchý, Jiří
dc.contributor.refereeFrank Zdeněk, Ing.
dc.date.accepted2019-7-2
dc.date.accessioned2020-07-17T13:40:40Z-
dc.date.available2018-10-5
dc.date.available2020-07-17T13:40:40Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-6-12
dc.identifier78642
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37353
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na vlastní návrh dvoustupňového magnetického děla. Dále se zabývá zjištěním různých druhů uplatnění magnetických děl v historii i současnosti a jejich rozdělení do základních skupin dle konstrukce. Vlastní návrh je ověřen pomocí metody konečných prvků v programu Ansys Maxwell 3D. Závěrem práce je zhodnocení výsledků dopočítaných i nasimulovaných a vyjádření konkrétních hodnot magnetického děla, například úsťová rychlost, čas letu a vzdálenost dostřelu.cs
dc.format48 s., IV. s., (66 014 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcoilguncs
dc.subjectcívkové dělocs
dc.subjectrailguncs
dc.subjectkolejnicové dělocs
dc.subjectmagnetické polecs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectelektromagnetický návrhcs
dc.subjectdvoustupňové magnetické dělocs
dc.subjectansys maxwell 3dcs
dc.titleElektromagnetický návrh dvoustupňového magnetického dělacs
dc.title.alternativeDesign of a two-stage coil gunen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor theses presents my own design of the two-stage coilgun. It discusses different types of magnetic launches used in history and present and categorizes them into groups according to their construction. Proposed design is verified by finite element method using SW tool Ansys Maxwell 3D. Also, the study concludes all the important calculated and simulated results and discusses key technical properties such as muzzle velocity, flight time and shooting range.en
dc.subject.translatedcoilgunen
dc.subject.translatedrailgunen
dc.subject.translatedmagnetic fielden
dc.subject.translatedfinite element methoden
dc.subject.translatedelectromagnetic designen
dc.subject.translatedtwo stage magnetic launchen
dc.subject.translatedansys maxwell 3den
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jiri Suchy, 2019.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
078642_oponent.pdfPosudek oponenta práce734,85 kBAdobe PDFView/Open
078642_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce914,66 kBAdobe PDFView/Open
078642_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce77,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.