Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKropík Petr, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorVeselý, Filip
dc.contributor.refereeJuřík Martin, Ing.
dc.date.accepted2019-7-1
dc.date.accessioned2020-07-17T13:40:40Z
dc.date.available2018-10-5
dc.date.available2020-07-17T13:40:40Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-6-11
dc.identifier78643
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37354
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na vytvoření hardwarového i softwarového řešení pro stopování maratonských závodů pomocí RFID technologie. Dozvíte se, jak funguje RFID technologie a jakým způsobem se měřilo před jejím příchodem. Jsou zde základní informace o jazyce Java, ve kterém je napsán řídící program. Dále popisuji vhodné technické vybavení a jeho rozmístění. V závěru uvádím slepé vývojové uličky a zajímavé poznatky z praxe.cs
dc.format44
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 13.06.2022.cs
dc.subjectměření časucs
dc.subjectběžecké závodycs
dc.subjectrfid technologiecs
dc.titleInformační sytém pro maratonské závodycs
dc.title.alternativeInformation System for Marathon Racesen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on creating hardware and software solution for tracking run races using RFID technology. You will learn how RFID technology works and how the measurement was performed before RFID technology was applied. The introduction includes basic information about Java language - the language of the control program. Further suitable technical equipment and its arrangement is described. In conclusion, dead ends and interesting knowledge from practice are mentioned.en
dc.subject.translatedtime measurementen
dc.subject.translatedrunning racesen
dc.subject.translatedrfid technologyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pot1 001.jpgOdůvodnění nezveřejnění VŠKP513,8 kBJPEGView/Open    Request a copy
Bakalarka 3.6. 2019.pdfPlný text práce34 BAdobe PDFView/Open    Request a copy
078643_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
078643_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
078643_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce89,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.