Title: Přenos dat pomocí Bluetooth
Other Titles: Data Transmission Based on Bluetooth
Authors: Mühlbacher, Pavel
Advisor: Štork Milan, Prof. Ing. CSc.
Referee: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37357
Keywords: bluetooth modul hc-05;bezdrátový přenos dat;moduly nrf24l01+;arduino nano;bluetooth;wi-fi;spi;iic;rn42
Keywords in different language: bluetooth module hc-05;wireless data transfer;modules nrf24l01+;arduino nano;bluetooth;wi-fi;rn42
Abstract: Tato práce je zaměřena na bezdrátový přenos dat. Jako zdroj dat byl vybrán akcelerometr resp. gyroskop. Jsou zde prakticky realizovány přenosy dat pomocí rádiových modulů NRF24L01+ a jejich různé konfigurace jak pro maximální rychlost přenosu, tak po maximální dosah resp. maximální spolehlivost přenosu dat. Je zde také realizován přenos pomocí Bluetooth modulu HC-05. Jedna kapitola je věnována jak lze tento modul programovat. Jako mikrokontrolér bylo zvoleno Arduino Nano. Je zde rozebrán princip sběrnic IIC a SPI.
Abstract in different language: This work is focused on wireless data transmission. As a data source, the accelerometer or gyroscope was chosen. There are practically realized data transmissions by means of radio modules NRF24L01 + and their various configurations for both the maximum transmission speed and the maximum range respectively. maximum data transfer reliability. There is also a transmission via the HC-05 Bluetooth module. One chapter is devoted to how to program this module. Arduino Nano was chosen as a microcontroller. The principle of IIC and SPI buses is discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
muhlbacher.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
078648_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce880,53 kBAdobe PDFView/Open
078648_oponent.pdfPosudek oponenta práce968,83 kBAdobe PDFView/Open
078648_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce68,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37357

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.