Title: Přizpůsobovací obvody pro úpravu analogových signálů
Other Titles: Signal Conditoning Circuits for Analog Signals
Authors: Uhlíř, Adam
Advisor: Kubík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Bartl Matouš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37358
Keywords: přizpůsobení signálů;analogové vstupy-výstupy;automobilové signály;optické oddělení analogových signálů;přepínání signálů;sběrnice i2c;i2c expandér
Keywords in different language: signal conditioning;analogue inputs/outputs;automotive signals;low-pass filter;analogue optical isolation;analogue signal routing;i2c bus;i2c expander
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modulu analogových elektronických přizpůsobovacích obvodů pro měřící karty od firmy National Instruments pro připojení k automobilovým elektronickým systémům. V úvodní části je seznámení se s jednotlivými částmi, parametry a využitím měřících karet. Následují požadavky na přizpůsobovací obvody pro analogové vstupy, výstupy a popis bloků navrhovaného modulu. Modul disponuje sběrnicí I2C pro nastavení parametrů a vyčtení stavů. Dále v práci jsou pak jednotlivé funkční bloky podrobněji vysvětleny. Jejich propojení a použití vychází z jednotlivých požadavků. Výsledné schéma zapojení a návrh desky plošných spojů je součástí přílohy práce.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the design of an electronics module for analogue signal conditioning circuits for National Instruments measurement cards. On introduction particular input/output types, parameters and use of measurement cards are presented. This is followed by the requirements definition for inputs and outputs and a block description of the signal conditioning module. The module is equipped with an I2C bus for setting the parameters and reading statuses. In next chapters particular blocks are explained in more detail. Blocks' interconnections and usage are based on requirements. The schematics diagram and printed circuit board drawings are included in the thesis as attachments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_AdamUhlir.pdfPlný text práce32,94 MBAdobe PDFView/Open
078649_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
078649_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
078649_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce65,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.