Title: Řídicí SW pro modelové kolejiště
Other Titles: Control SW for model-railway
Authors: Lapuník, Vojtěch
Advisor: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Žahour Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37362
Keywords: modelové kolejiště;digitální řízení;dcc;vývoj řídící aplikace;tcp
Keywords in different language: model railway;digital control;dcc;software development;tcp
Abstract: V rámci této bakalářské práce je čtenář nejprve uveden do problematiky řízení modelového kolejiště, které se nachází na pátém patře Fakulty elektrotechnické v ZČU v Plzni. Po bližším seznámením s kolejištěm a systému jeho řízení následuje řešení této práce v podobě vytvoření ovládací aplikace. Nejprve je povrchově popsána první verze aplikace především z pohledu uživatele. Poté je práce zaměřena na velmi podrobný popis druhé verze aplikace, včetně líčení všech použitých struktur a aplikovaných mechanizmů. V závěru je shrnut výsledek práce společně s návrhy na vylepšení celého projektu.
Abstract in different language: Within this bachelor thesis, the reader is firstly introduced to the issue of controlling the model railway, which is located at the Faculty of Electrical Engineering at University of West Bohemia in Pilsen. After being familiarized with the system and its management, follows the purpose of this thesis in the form of creating the application. First of all the first application is superficially described, especially from the user's point of view. Later on the thesis is focused on a very detailed description of the second version of the application, including the description of all used structures and applied mechanisms. The conclusion summarizes the result of the work together with the considerable improvements of the whole project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
078655_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce908,38 kBAdobe PDFView/Open
Ridici software pro modelove kolejiste - Lapunik Vojtech.pdfPlný text práce692,34 kBAdobe PDFView/Open
078655_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
078655_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce81,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.