Title: Testovací jednotka pro programování PLC Siemens Simatic S7-1500
Other Titles: Test Unit for PLC Siemens Simatic S7-1500 programming
Authors: Hefler, Jiří
Advisor: Lahoda Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Basl Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37363
Keywords: plc;tia portal;lad;stl;graph;plc sim
Keywords in different language: plc;tia portal;lad;stl;graph;plc sim
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací testovací jednotky a tvorbou třech vzorových úloh, na kterých lze funkčnost jednotky demonstrovat. První část práce je zaměřena na popis historie PLC. Další část práce popisuje produkty firmy Siemens, konkrétně PLC Siemens Simatic S7-1500 a vývojové prostředí TIA Portal. Tato část se zaměřuje především na popis základních modulů PLC a na popis programovacích jazyků ve vývojovém prostředí. Zbytek práce je věnován návrhu a realizaci testovací jednotky a třech vzorových úloh. V závěru je shrnuta možnost využití testovací jednotky.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the design and implementation of the test unit and the creation of three sample tasks on which the functionality of the unit can be demonstrated. The first part is focused on the history of PLC. The next part of the thesis describes products of Siemens company, namely Siemens Simatic S7-1500 PLC and TIA Portal development environment. This part focuses mainly on the description of basic PLC modules and on the description of programming languages in the development environment. The rest of the work is devoted to the design and implementation of a test unit and three sample tasks. The conclusion summarizes the possibility of using the test unit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Testovaci jednotka pro programovani PLC Siemens Simatic S7-1500.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
078656_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce909,29 kBAdobe PDFView/Open
078656_oponent.pdfPosudek oponenta práce949,41 kBAdobe PDFView/Open
078656_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce73,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.