Title: Moderní řešení hodin typu Pragotron
Other Titles: Modern solution of Pragotron clock
Authors: Aubrecht, Petr
Advisor: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Kosturik Kamil, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37366
Keywords: pragotron;dcf77;mikrokontroler;grayův kód
Keywords in different language: pragotron;dcf77;microcontroller;gray code
Abstract: Cílem této práce je sestavit ovládací jednotku pro staré překlápěcí hodiny Pragotron IPJ-0612. Úvodní část práce je zaměřená na seznámení s ovládáním mechanismu hodin. Dále jsou zmíněné možnosti získávání informace přesného času a popis získávání přesného času pomocí radiového signálu DCF77. Následně se práce zaměřuje na získání informace o natočení překlápěcích listů hodin, pro které byly vytvořeny speciální vačkové hřídele. V další části práce je popsána implementace řízení hodin pomocí základního mikrokontroleru od firmy Arduino a následně sofistikovanějšího mikrokontroleru od firmy ST. Poslední část zobrazuje umístění hardwaru do instalačních krabic a jejich propojení.
Abstract in different language: The aim of this work is to assemble the control unit for the old Pragotron clock IPJ-0612. The introductory part of the thesis is focused on the control of the clock mechanism. At the next part of the work, the possibilities of transmittion of exact time information are mentioned, and the process of time-sync request of the radio signal DCF 77 is described. The following section is focused on obtaining information about the tilting sheets rotation inside the clock, therefore the special camshafts were created. The next part describes the implementation of clock control by using basic microcontroller made by Arduino and then more sophisticated microcontroller made by ST. The last part describes the location of the hardware in the installation boxes and their connection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
078875_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce824,69 kBAdobe PDFView/Open
BP_Aubrecht.pdfPlný text práce3,37 MBAdobe PDFView/Open
078875_oponent.pdfPosudek oponenta práce732,17 kBAdobe PDFView/Open
078875_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce69,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.