Title: Gregoriánský chorál v minulosti s porovnáním se současností.
Other Titles: Gregorian chant in the past with comparison with present.
Authors: Krivdová, Annamária
Advisor: Aschenbrenner Vít, Mgr. Ph.D.
Referee: Bezděk Jiří, Prof. Mgr. MgA. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37370
Keywords: gregoriánský chorál;papež řehoř i. veliký;gregoriánská notace;melodie;rytmus;formy;části mše
Keywords in different language: chregorian chant;pope gregory the great;gregorian notation;melody;rhythm;forms;the parts of mass
Abstract: Bakalářská práce "Gregoriánský chorál v minulosti s porovnáním se současností", pojednává o historickém vývoji gregoriánského chorálu, jeho formách a současné percepci. Zabývá se problematikou jeho vývoje, úpadku a následné obnovy v proudu času. Třetí stěžejní část představuje současné vnímání a užití gregoriánského chorálu. Práce vyzdvihuje jeho dlouholetou tradici a originalitu. Cílem práce je objasnění pojmů a uvedení čtenáře do kontextu gregoriánského chorálu.
Abstract in different language: The bachelor thesis "Gregorian chant in the past with comparison with the present" deals with the historical development of Gregorian chant, its forms and its contemporary perception. It deals with the issue of its development, decline and successive reconstruction in the timestream. The third major part represents the contemporary perception and use of Gregorian chant. The work highlights its long tradition and originality. The aim of the thesis is to clarify the terms and introduce the reader to the context of Gregorian chant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BcP Annamaria Krivdova-converted.pdfPlný text práce826,91 kBAdobe PDFView/Open
Krivdova_ BP_vedouci_As.pdfPosudek vedoucího práce282,36 kBAdobe PDFView/Open
Krivdova_BP_oponent_Be.pdfPosudek oponenta práce211,61 kBAdobe PDFView/Open
Krivdova.pdfPrůběh obhajoby práce305,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37370

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.