Title: INTERAKTIVNÍ PROJEKT
Other Titles: INTERACTIVE PROJECT
Authors: Pastorok, Peter
Advisor: Morávek Jan, MgA.
Referee: Melichárek Miloslav, Mgr. art.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37390
Keywords: technológie;realita;virtuálna realita;rozšírená realita;ar;vr;interaktívny projekt;interaktivita
Keywords in different language: technology;reality;virtual reality;ar;vr;interactive project;interactivity
Abstract: Tento projekt je experiment, ktorým vytváram digitálne okno pre divákov, ktorým nahliadajú do mojej predstavivosti, pracovného procesu v kompletne digitálnom prostredí s možnosťou voľného pohybu bez nutnosti headsetu pre Virtuálnu Realitu, senzorov a výkonného počítača. Tvorí ho mobilná aplikácia, ktorá vťahuje diváka do tohto senného sveta s rôznorodým vizuálom a designovými štýlmi. Viac podstatne, tento projekt demonštruje postup v technológiách a ich prepojenie s umením novými cestami. Bez toho aby bol divákovy odobraný pohľad na reálny svet je mu daná možnosť skúmať ten digitálny, použitím mojej mobilnej aplikácie ako digitálne okno. Prepojením oboch svetov naraz, vyzývaním diváka na ich preskúmanie. Chcel som týmto projektom znázorniť všetky poznatky, ktoré som sa naučil na univerzite počas mojeho bakalárskeho a magisterského štúdia v jednom. Pokiaľ toto čítate, tak sa mi to podarilo.
Abstract in different language: This project is an experiment in creating a digital window for the viewer to enter my imagination and work process in completely digital environment with free movement without any need for Virtual Reality headset, sensors or a powerful computer . It uses a mobile app to immerse the viewer in this dream world with different kinds of imagery, model types and design styles. More importantly, this project is used to demonstrate the advances in technology and connecting them with art in new and exciting ways. Without the viewers' real world being obstructed by the Virtual Reality or Augmented Reality headset and cables, he is free to experience the world his way. I tried to create a link between the real world and the digital one, with using the mobile device as a window, experiencing both of the worlds at the same time, challenging the viewer to explore. I wanted to see if I can showcase all the things I learnt at the university during my bachelor and master studies in one cohesive project. If you are reading this then I have succeeded.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_ Pra_ca Peter PASTOROK 2019 .pdfPlný text práce12,85 MBAdobe PDFView/Open
Pastorok.pdfPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Pastorok_0.pdfPosudek vedoucího práce646,33 kBAdobe PDFView/Open
Pastorok_1.pdfPrůběh obhajoby práce347,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37390

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.