Title: NE POZNÁNÍ (zpracování konkrétního prostoru ve vztahu k jeho minulosti)
Other Titles: NO - KNOWLEDGE
Authors: Hovorka, Jiří
Advisor: Tolar Benedikt, Doc. MgA.
Referee: Slovenčík Jan, MgA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37395
Keywords: bezdomovec;žebrák;nepoznání;lhostejnost;beznaděj
Keywords in different language: homeless;beggar;unknowledge;indifference;hopelessness
Abstract: Dílo se skládá ze tří samostatných objektů (tři žebráci). Jedná se o realistické pojetí lidských postav. Hlavním záměrem tohoto projektu je, poukázat na lhostejnost a nevšímavost lidí ve veřejném prostoru. I když něco vidíte a myslíte si, že o tom víte vše, nemusí to být pravda.
Abstract in different language: The work consists of three separate objects (three beggars). It is a realistic conception of human characters. The main purpose of this project is to point out the inhumanity and disregard of people in public space. Even if you see something and think you know everything about it, it doesn't have to be true.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hovorka_diplomka final_tisk_.pdfPlný text práce17,03 MBAdobe PDFView/Open
Hovorka.pdfPosudek oponenta práce539,54 kBAdobe PDFView/Open
Hovorka_0.pdfPosudek vedoucího práce685,06 kBAdobe PDFView/Open
Hovorka_1.pdfPrůběh obhajoby práce330,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37395

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.