Název: Historie a současnost vinařství na Blízkém východě s důrazem na stát Libanon
Další názvy: History and presence of viticulture in the Near East with emphasis on Lebanon
Autoři: Háder, Juraj
Vedoucí práce/školitel: Šašková, Kateřina
Oponent: Křížek, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3740
Klíčová slova: Libanon;vinařství;vinařské firmy;Union Vinicole du Liban
Klíčová slova v dalším jazyce: Lebanon;viticulture;wineries;Union Vinicole du Liban
Abstrakt: Práce se zabývá historií vinařství na Blízkém východě. Zaměřuje se zejména na stát Libanon. Věnuje se historickému vývoji od pravěku až po současnost, i významným starověkým textům. Dále se věnuje současnému stavu libanonského vinařství. Důraz je kladen zejména na místní vinařství a libanonský export do České republiky i jiných částí světa.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis describes viticulture and viniculture history in the Middle East. It focuses mainly on Lebanon. It maps history of making wine from pre-history to this day as well as important ancient texts. The thesis focuses on Lebanese wine industry at present. The emphasis is on local wineries and Lebanese export to the Czech Republic and other parts of the world.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hader Juraj - Bakalarska prace 2012.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hader_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hader_oponent.pdfPosudek oponenta práce287,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hader.pdfPrůběh obhajoby práce162,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3740

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.