Title: Optimalizace spotřeby energie včetně netradičních přeměn energie
Authors: Mužík, Václav
Referee: Doležel Ivo, Prof. Ing. CSc.
Mindl Pavel, Doc. Ing. CSc.
Toman Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37401
Keywords: ostrovní provoz;distribuční soustava;stabilita elektroenergetického systému;krizová infrastruktura;podpůrné služby
Keywords in different language: island operation;distribution system;power system stability;emergency infrastructure;ancillary services
Abstract: Disertační práce je výstupem mého dosavadního doktorského studia. Definuje Ostrovní provoz jako komplexní problematiku a analyzuje, jakým způsobem k určení možnosti přechodu do ostrovního provozu přistupovat. Pojednává o frekvenční stabilitě v okamžiku přechodu elektroenergetického systému do ostrovního provozu. Jako příklad bylo vybráno město Plzeň. Nejdříve je diskutován teoretický základ v podobě rozboru stability a řízení elektroenergetického systému. Jako vhodné hodnotící kritérium je vybrána frekvenční stabilita a poté je provedena analýza stavu na základě reálných dat z roku 2014 ve výpočetním prostředí MATLAB a Simulink. Výsledkem jsou průběhy primárního regulačního děje soustavy při přechodu do ostrovního provozu a procentuální zhodnocení, kdy bylo město Plzeň schopno přejít do ostrovního provozu v roce 2014 bez rizika frekvenčního kolapsu nebo odstavení. Výpočty jsou doplněny zatěžovacími charakteristikami jednotlivých bloků pracujících do ostrova. Závěrem je diskutována problematika ostrovního provozu jako podpůrné služby a také překážky v podobě současného nastavení systémového frekvenčního odlehčování zátěže.
Abstract in different language: Presented PhD dissertation is an output project of my doctoral studiues. It defines island operation as a complex issue and it analyzes how to approach the possibility of island operation. Question of frequency stability in the moment of transition of city of Pilsen in to the island operation is solved. Firstly the topic of power system stability is discussed. Then frequency stability is chosen as an assessment criterion and an analysis is performed based on real data from year 2014 in computing enviroment MATLAB. As an example system is chosen the city of Pilsen. Waveforms of primary regulation process during the transition moment and a percentage of the ability to step in to the island operation during year the 2014 without a frequency collapse risk are presented as results. Calculations are presented with load characteristics for each of the source connected to its own island. In the end of this work the question of island operation as a Ancillary Service and the issue of current frequency load shedding plan aprroach is discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DDP_Muzik.pdfPlný text práce7,77 MBAdobe PDFView/Open
muzik_publ.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
muzik_opon.pdfPosudek oponenta práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
muzik_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce563,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37401

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.