Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVajnar, Vladimír
dc.contributor.refereeKarban Pavel, Prof. Ing. Ph.D.
dc.contributor.refereeMindl Pavel, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.refereeToman Petr, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-10-24
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:16Z-
dc.date.available2014-10-13
dc.date.available2020-07-17T13:41:16Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-11
dc.identifier63400
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37402
dc.description.abstractTato disertační práce je zaměřena na problematiku mimořádných spínacích operací vysokonapěťových výkonových vypínačů s důrazem kladeným na případy vypínání zkratů s nesymetrickým průběhem a rizikem výskytu oddálené proudové nuly. Klíčovým aspektem práce je posouzení vypínací schopnosti vypínačů umístěných v různých místech elektrizační soustavy. V první polovině práce je uveden důsledný popis vypínačů pro distribuční a přenosové sítě včetně popisů fyzikálních jevů a analýzy mezinárodní standardizace této oblasti. Druhá polovina práce obsahuje vlastní výzkum zaměřený na průběhy zkratových proudů, namáhání vypínače při generátorových zkratech, nebezpečí oddálené proudové nuly a propojení pasivních parametrů soustavy s rizikem selhání vypínače vlivem nedostatečné vypínací schopnosti.cs
dc.formatXii s., 152 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvypínačcs
dc.subjectnarušené vypínánícs
dc.subjectproudová nulacs
dc.subjectvypínací schopnostcs
dc.subjectspolehlivostcs
dc.titleNestandardní případy vypínání zkratů - interakce elektrických a mechanických dějůcs
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the topic of nonstandard cases of high voltage circuit breakers' operations, emphasizing short circuits with asymmetrical currents and the danger of delayed current zeros occurrence. The key aspect is the assessment of breaking capability of circuit breakers located in various applications in the electric power system. The first half of the thesis contains the detailed description of circuit breakers for distribution and transmission systems, with the description of physical processes and international standardization. The second half consists of the research itself aimed at the short circuit currents waveforms, breaker stressing within the generator-fed faults, danger of the delayed current zeros and the connection between passive parameters of the grid with the risk of breaker failure caused by the insufficient breaking capability.en
dc.subject.translatedcircuit breakeren
dc.subject.translatedinterrupted breakingen
dc.subject.translatedcurrent zeroen
dc.subject.translatedbreaking capabilityen
dc.subject.translatedreliabilityen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DDP_Vajnar_2019.pdfPlný text práce14,97 MBAdobe PDFView/Open
vajnar_publ.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
vajnar_opon.pdfPosudek oponenta práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
vajnar_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce527,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.