Title: Technologický experiment na pikosatelitu
Other Titles: Picosatellite technological experiment
Authors: Mayr, Petr
Advisor: Dudáček Karel, Dr. Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37404
Keywords: msp430;fram;rtos;pikosatelit
Keywords in different language: msp430;fram;rtos;picosatellite
Abstract: Práce popisuje návrh experimentu, který má za cíl ověřit chování nízkonákladového procesoru MSP430 s pamětí typu FRAM v podmínkách na oběžné dráze na palubě pikosatelitu. Obsahem práce je z velké části popis softwarového vybavení pro experiment, dále je zde popsám použitý hardware a schéma zapojení.
Abstract in different language: This work is a documentation of experiment, that was developed to verify behavior of low-cost processor MSP430 with FRAM memory on Low Earth orbit on board of picosatellite. Designed hardware is well described and each software module including used algorithms is documented in detail.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka.pdfPlný text práce709,87 kBAdobe PDFView/Open
A16N0023Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce418,38 kBAdobe PDFView/Open
A16N0023Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce379,28 kBAdobe PDFView/Open
A16N0023Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce248,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.