Title: Deformace svalových vláken systémem vázaných částic
Other Titles: Muscle Fibres Deformation using Particle System
Authors: Červenka, Martin
Advisor: Kohout Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Váša Libor, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37413
Keywords: systém vázaných částic;pbd;deformace svalu;modelování anisotropie svalu;vtk;c++
Keywords in different language: particle system;pbd;muscle deformation;muscle anisotropy modelling;vtk;c++
Abstract: Tato práce prozkoumává existující metody deformace svalu za použití systému vázaných částic. Byla navržena metoda postavena na základě PBD (position based dynamics), zde navržená metoda je ještě obohacena o respektování anizotropie svalů. Metoda deformuje primárně povrchový model svalu, který je však v jakémkoliv okamžiku možné převést na model svalových vláken. Tato metoda je konkurenceschopná s již existujícími metodami, co se týče rychlosti a přesnosti. Výsledné deformace jsou rychlé a až na několik singulárních případů realistické, typicky když je sval poblíž kloubu. Deformace je parametrizována, což umožňuje měnit vlastnosti deformace pro různé svaly. Navržený postup má navíc přesah pro modelování i jiných (nejen anizotropních) materiálů, použití tedy může najít v mnoha různých vědních oborech.
Abstract in different language: This work explores state-of-the-art methods of muscle model deformation using particle system. The presented PBD-based (position based dynamics) method is enhanced by respecting muscle anisotropy. The problem is solved by deforming muscle surface model, which is transferable to muscle fibre model. The method is competitive with other similar methods as far as speed and precision are concerned. Proposed method results in fast and up to a few cases (typically when muscle is too close to the joint) realistic deformation. Proposed technique is parametric, which means it can deform different muscles depending on parameters. Moreover, this work can go beyond other scientific disciplines, where anisotropy modelling is required.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2019_Cervenka.pdfPlný text práce6,98 MBAdobe PDFView/Open
A17N0029Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce792,48 kBAdobe PDFView/Open
A17N0029Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce826,89 kBAdobe PDFView/Open
A17N0029Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce299,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37413

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.