Title: Webová aplikace pro správu neurorehabilitačních programů
Other Titles: Web application for management of neurorehabilitation programs
Authors: Skala, Pavel
Advisor: Mouček Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Brůha Petr, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37414
Keywords: on-line neurorehabilitace;aplikace pro neurorehabilitaci;hry pro neurorehabilitaci;neurorehabilitační framework
Keywords in different language: on-line neurorehabilitation;neurorehabilitation applications;neurorehabilitation games;web-based framework
Abstract: Cílem této diplomové práce je prozkoumat současné nástroje zabývající se neurorehabilitací a následně realizovat nový aplikační framework, který umožní osobám s neurologickými problémy možnost domácí neurorehabilitace prostřednictvím sérií jednoduchých her. Hlavní výhodou tohoto řešení bude individuální přístup ke každému pacientovi, kdy každý pacient bude mít k dispozici cvičení vytvořená na míru svým terapeutem. První část této práce bude popisovat současná řešení pro neurorehabilitaci. V další části dojde k navržení a implementaci nového řešení, které bude výstupem této diplomové práce. V poslední části bude zahrnuto testování a vyhodnocení vytvořené webové aplikace.
Abstract in different language: The goal of this Master's thesis is to explore the current tools dealing with neurorehabilitation and subsequently to create an application framework, which will able to provide patients with neurological disorders the possibility of home neurorehabilitation through a series of simple web browser games. The main advantage of this solution is an individual approach to each patient. It allows the patients therapist to tailor the exercises to his specific needs. The first part of this thesis will describe current approaches and solutions to neurorehabilitation. The subsequent part describes the design and implementation of a new solution, which is the goal of this thesis. Last part contains results of testing and evaluation of the created web application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_skalap.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
A16N0019Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce627,77 kBAdobe PDFView/Open
A16N0019Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce625,52 kBAdobe PDFView/Open
A16N0019Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce327,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37414

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.