Title: Webový nástroj pro analýzu sítí front
Other Titles: Web based Queuing analyser
Authors: Kotva, Pavel
Advisor: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Racek Stanislav, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37418
Keywords: systémy hromadné obsluhy;simulace;teorie front;sítě front;typescript;webová aplikace
Keywords in different language: queuing theory;simulation;queueing networks;typescript;web application
Abstract: Práce se zabývá implementací simulace systémů hromadné obsluhu. Obsahuje základní informace o těchto systémech. Dále se v ní nachází rozbor různých existujících aplikací, které slouží k modelování těchto systémů. Hlavní částí je pak návrh a implementace vlastní webové aplikace, která umožňuje vytvářet a následně simulovat sítě front. Aplikace by měla sloužit primárně pro učební potřeby předmětu, který se touto problematikou zabývá.
Abstract in different language: This thesis deals with implementation of simulation the queueing theory. It contains a brief introduction to this problematic. There is also an analysis of existing applications, which are using for modeling these systems. The main part of thesis is desing and implementation own web application, which allows to create and then simulate queueing networks. The application should be used primary for the learning needs of the subject that deals with this problematic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-A17N0077P-Pavel_Kotva.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
A17N0077Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce598,28 kBAdobe PDFView/Open
A17N0077Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce422,99 kBAdobe PDFView/Open
A17N0077Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce191,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.